GITER BLOK 7.8 SRPS B.D1.015New Page 4
BLOK
SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA
(GITER BLOK
7.8) SRPS B.D1.015

(GITER BLOK 7.8) SRPS B.D1.015

Dimenzija: 250x190x190 mm
Masa: 6,4 kg
Pritisna čvrstoća: 10,3 MPa
Marka (bar): 100
Pakovanje na paleti: 160 kom.
Format: 1 kom. = 4,6 NF
kom/m2 zid od
250 mm:
25 kom.
kom/m2 zid od
190 mm:
20 kom.
Težina palete: 1024 kg

NAMENA:
koristi se za zidanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova