BLOK SA HORIZONTALNIM ŠUPLJINAMA (ŠUPLJI BLOK) SRPS B.D1.015New Page 4
BLOK
SA HORIZONTALNIM ŠUPLJINAMA (ŠUPLJI
BLOK)
SRPS B.D1.015

BLOK SA HORIZONTALNIM ŠUPLJINAMA (ŠUPLJI BLOK) SRPS B.D1.015

Dimenzija: 190x250x190 mm
Masa: 5,7 kg
Pritisna čvrstoća: 4,1 MPa
Marka (bar): 20
Pakovanje na paleti: 160 kom.
Format: 1 kom. = 4,6 NF
kom/m2 zid od
250 mm:
25 kom.
kom/m2 zid od
190 mm:
20 kom.
Težina palete: 912 kg

NAMENA:
koristi se za zidanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova