BLOK SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA (PREGRADNI GITER SA ŽLJEBOM 33) SRPS B.D1.015New Page 4
BLOK
SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA
(PREGRADNI
GITER SA ŽLJEBOM 33) SRPS B.D1.015

BLOK SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA (PREGRADNI GITER SA ŽLJEBOM 33) SRPS B.D1.015

Dimenzija: 330x120x190 (250) mm
Masa: 6,8 kg
P čvrstoća: 12,5 MPa
Marka (bar): 100
Pakovanje na paleti: 150 kom.
Format: 1 kom. = 4 NF
kom/m2 zid od
120 mm:
15 kom.
Težina palete: 1020 kg

NAMENA:
koristi se za zidanje pregradnih i oblaganje spoljašnjih zidova