ŠUPLJA OPEKA SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA (GITER CIGLA) SRPS B.D1.015New Page 4
ŠUPLJA
OPEKA SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA
(GITER CIGLA) SRPS B.D1.015

ŠUPLJA OPEKA SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA (GITER CIGLA) SRPS B.D1.015

Dimenzija: 250x120x60 mm
Masa: 1,9 kg
Marka (bar): 150
Pritisna čvrstoća: 15,6 MPa
Pakovanje na paleti: 540 kom.
Format: 1 kom. = 1 NF
kom/m2 zid od
250 mm:

zid od 120
mm

110 kom.

55 kom

Težina palete: 1026 kg

NAMENA:
koristi se za zidanje spoljašnjih, unutrašnjih i pregradnih zidova